Home

Popkoor Koffer is een gemengd koor uit Utrecht met ongeveer twintig enthousiaste leden die houden van zingen en van gezelligheid. Het koor is opgericht in 2015 door drie vriendinnen die dachten: een popkoor voor twintigers en dertigers moet toch te realiseren zijn? Inderdaad!

We hebben inmiddels een behoorlijk gevarieerd repertoire opgebouwd: we zingen popmuziek van vroeger tot nu, van ballads en dance tot Latin en Nederlandstalig. We zingen minimaal vierstemmig, zowel a capella als met muzikale begeleiding (gitaar en/of piano). Het koor stond onder leiding van dirigent Paul Brandsma en is op dit moment op zoek naar een nieuwe dirigent. Kijk voor het kopje dirigent voor meer informatie!

Sinds de oprichting hebben we drie grotere optredens gegeven en zijn we te zien geweest op verschillende (koren)festivals en andere festiviteiten. Kijk in de agenda voor ons eerst volgende optreden!

IMG_3251 - kopie (1)